Ministranci

Przyrzeczenie słowa każdego ministranta:

Ja ………………………………………………………. / dziękując Chrystusowi
Panu / za łaskę powołania ministranckiego, / przyrzekam święte
czynności ministranta / wypełniać pobożnie, gorliwie i radośnie / na
chwałę Bożą / dla dobra wspólnoty parafialnej. / Święty Janie
Berchmansie, / módl się za nami. / Amen.

Modlitwa ministranta:

Modlitwa przed Mszą Świętą:
Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją.
Do świętej przystępuje służby. Chce ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu o łaskę skupienia,
by myśli moje były przy Tobie, oczy zwrócone na ołtarz, a serce oddane tylko Tobie. Amen.

Modlitwa po Mszy Świętej:
Boże, Którego dobroć powołała mnie do Twej służby. Spraw abym uświęcony
uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł
tylko droga zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.